Rólunk

A Búzavirág néptáncegyüttes 1980-ban alakult Pécskán, Arad megyében. A 70-es évek végén Kocsik Teréz tanárnő vezetésével már létezett egy tánccsoport, tarsolyában 3 tánccal („Palotás”, „Fergeteges” páros táncok, Lelik Márta és Süli József szóló párosa).

1980–82 között összeállt az együttes önálló műsora „Perdülj táncra” címmel. Ez 14 táncot tartalmazott és 4 szólóénekes produkcióját. (marosszéki páros, küküllőmenti üveges tánc, pécskai páros, lánytáncok, tárkányi szólótánc Gyulai Erzsébet és Khell Levente előadásában, pécskai romántánc, szólóénekesek Veres Irén, Hajas Jolán, Szomorú Dezső és Maczkó Mária).
Az egykori „Megéneklünk Románia” fesztiválokon fellépések sora következett, ahol a megyei első helyezést az országos I., II. és III. helyezés követte több kategóriában (páros táncok, lánytánc, szólótánc).
Az együttes zenekarának tagjai Boldizsár János, Colompar Iacob, Vastag Francisc, Vastag Iuliu, id. Haraga András és Vastag Iuliu voltak.
A fesztivál lehetőségeit kihasználva, az együttes két székelyföldi körutat is megvalósíthatott, számtalan fellépéssel. Az első Kovászna megye településein 1982-ben, a második Hargita megyében 1983-ban zajlott.

A Búzavirág jelen volt a megye valamennyi kulturális rendezvényén, lelkes készülődés előzte meg a „Tavaszváró ünnepségeket” (magyarbál), a „Majláti vasárnap” rendezvényeit valamint a Kisiratoson tartott „Alföldi őszköszöntőt”.

Az együttes Temesváron, valamint Arad megye több településén is bemutatta önálló műsorát: Kisperegen, Varjason, Kisiratoson, Nagyiratoson, Szentpálon, Zerinden, Nagylakon, Pécskán. A romániai magyar tévéadó egy 35 perces önálló műsort is készített a táncokból.

1989-től több mint egy évig szünetelt az együttes tevékenysége, ezután az RMDSZ és az akkori változások biztató hatására újra összegyűlt 12 pár, sőt megesett, hogy többen is bekapcsolódtak a tánccsoport munkájába, új és régi táncosok egyaránt.

Az RMDSZ, a pécskai Kolping család, és ennek keretében Heinrich József esperes jelentős segítséget nyújtottak az együttes számára: próbatermet biztosítottak, és a Kolping családdal közös fellépések szervezését tették lehetővé. Ezt követően több magyarországi fellépésre is sor került, amelyek közül a szentendrei juniális volt a legemlékezetesebb.

A tánccsoport egykori tagja, Süli Julianna megalapította az iskola gyermektánccsoportját, amely egyben utánpótlást biztosított az együttes számára.

A Búzavirág 1990-ben fennállásának tizedik, 1995-ben pedig tizenötödik évfordulóját ünnepelte. A tánccsoport szólistái között ott voltak még: Harsányi Erzsébet, Bárbu János, Sipos Zsuzsa és Nagy Zsuzsa.

1997 júliusában dr. Pálfi Sándor és Nagy István alpolgármester úr egy csodálatos egyhetes brüsszeli turnét szervezett és kivitelezett az együttes számára, közös fellépéssel a pécskai Doina Muresului román tánccsoporttal.

2000-ben megalakulásának immár 20. születésnapját ünnepelte a tánccsoport.

Az anyagi források hosszabb távú biztosítását egy civil szervezet létrehozásától remélték, így 2000 novemberében több mint 60 alapító taggal megalakult a Pécskai Búzavirág Egyesület melynek elsődleges célja volt a Búzavirág néptáncegyüttes működésének feltételeit biztosítani. Az alapító tagok zömében aktív és volt táncosok soraiból kerültek ki, de közöttük ott találhatjuk mindazokat akik szívükön viselték a Búzavirág sorsát:
Bacsilla Sándor, Csepella János, Gulácsy Rozália, Hangya Rozália, Heinrich József, Juhász János, Kelemen Gábor, Kocsik Klára, Korda László, Kovács Ildikó, Kovács László, Lénárt István, Lénárt Rozália, Libus András, Nagy István, Pap István, Popa Armand, Rabi Mátyás, Szénási Brigitta, Zágoni Szabó András. Az egyesület elnöke Fridrik Rozália tanárnő lett.

Fellépések sora következett ezután, március 15-i ünnepségek, a Kálmány Lajos kulturális egyesület ünnepi műsora, a pécskai templombúcsú, nemzetiségek találkozója, stb. A zenekari gondok azonban végigkísérték az együttes munkáját, s az, hogy mégis működni tudott köszönhető Kurunczi Istvánnak, Ordódi Péternek, valamint Szép Zoltánnak és Rabb Mártonnak.

Szükségessé vált a népviselet felújítása, egy zenegép beszerzése, új táncok megtanulása, így hát, az Egyesület közreműködésével pályázati pénzekből próbáltuk biztosítani a szükséges feltételeket és felszerelést. Az Illyés Közalapítvány jóvoltából a tánccsoport hifi-berendezéshez jutott, a helyi tanács segítségével felújíthattuk ruhatárunk egy részét és egy új viseletet (mezőségi) is varrathattunk. A Communitas Alapítvány támogatásával minden évben két, illetve három kiszállást is tehettünk önálló műsorral régiónk közelebbi és távolabbi helységeiben. 2003-ban elnyertünk egy pályázatot amellyel tíz táncosunk tánctáborban való részvételét finanszírozhattuk. Idén a szülők támogatásának köszönhetően széki népviseletet vásárolhattunk, és magyarbődi ruhákat varrathatunk.

2003-ban együttesünk új koreográfussal bővült Makra András személyében. Irányításával a tánccsoport repertoárja néhány éven belül öt új tánccal bővült: mezőségi, széki, küküllőmenti, moldvai csángó és szatmári.

2003 őszén megalakult a Búzavirág Gyermek Tánccsoport 40 gyermekkel, amelyben egészen a nagycsoportos óvodástól kezdve a negyedikes tanulóig mindenféle korosztály képviselteti magát. A csoport vezetői eleinte Süli Erzsébet és Engi Márta volt, majd Makra András vette át a kicsik irányítását is. Szintén a helyi tanács jóvoltából 12 leányruhát és 7 fiúruhát (viseletet) varrathattunk a gyermekek számára. A Búzavirág Gyermek Tánccsoport az egyre növekedő létszám következtében 2006 januárjától két csoportra oszlott. A kicsik repertoárjában gyermekjáték-fűzések szerepelnek: udvarhelyi, dél-alföldi, somogyi, az utóbbihoz egy tánc is kapcsolódik. A nagyobbak, az utánpótlás-csoport előadásában dél-alföldit, oláhost és csárdást, somogyi leánytáncot, somogyi kanásztáncot és rábaközi táncokat láthat a közönség.

Az együttes az elmúlt évben nagy megújuláson esett át, hiszen a tagok 90%-a lecserélődött és a gyerekcsoport újabb 20 fővel szaporodott, így jelenleg tagjainknak száma félszáz fő körül van.
A Búzavirág próbáinak zömét Pécska Művelődési Házának próbatermében tartotta az intézmény igazgatójának, előbb Doru Ioan Petescunak, majd Sfăt Alinnak a támogatásával és tevékeny közreműködésével.

Reményeink szerint egyesületünkkel a háta mögött, a pécskai Búzavirág még jó néhány 25 esztendeig fog virágozni, ország- és világszerte öregbítve városunk hírnevét.